1. Zorgaanbod
  2. >
  3. Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Samen sterk in je eigen vertrouwde omgeving

Zorggroep de Stellingwerven biedt ambulante begeleiding die bij voorkeur plaatsvindt in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt. Deze begeleiding is altijd afgestemd op ieders specifieke hulpvraag. Zo nodig bieden wij 24-uurs begeleiding via een steunpunt dichtbij de cliënt.

Zorggroep de Stellingwerven heeft toegang tot een uitgebreid netwerk van lokale zorgverleners en voorzieningen in de directe omgeving van de cliënt. Deze kunnen we naar wens inzetten bij onze ambulante zorgverlening. Waar mogelijk betrekken wij natuurlijk ook het eigen netwerk van onze cliënten.

Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is begeleiding bij de cliënt thuis of in zijn of haar directe omgeving. Ambulante begeleiding stimuleert de zelfredzaamheid en helpt bij het verwerven van een eigen plek in de maatschappij. De begeleiding is altijd op maat en sluit aan bij de individuele behoefte, mogelijkheid en kracht van de cliënt.

Doelstellingen van onze ambulante begeleiding

Het doel van ambulante begeleiding voor (jong)volwassenen met een Wmo- of Wlz-beschikking is cliënten veilig en gezond zelfstandig te kunnen laten wonen. De ambulante begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit ondersteuning bieden bij moeilijkheden in het dagelijks leven, het aanbrengen van structuur en het stimuleren van het onderhouden van sociale contacten. En ook het begeleiden en ondersteunen bij het behouden van de eigen regie en meedoen in de maatschappij behoort tot de doelstellingen. We bieden daarnaast ook ambulante opvoedondersteuning aan gezinnen in de thuissituatie.

Wat we samen doen?

Natuurlijk brengen we eerst de hulpvraag in kaart. Daarna stellen we samen met de cliënt en/of ouders/verzorgers een ondersteuningsplan met doelen op. Tijdens de behandeling bespreken we waar we telkens aan werken. Doelen zijn voor iedereen immers weer anders.

Een aantal voorbeelden

  • We bespreken hoe je uitkomt met een klein budget.
  • Hoe houd je je huis regelmatig schoon?
  • Hoe zorg je dat je op tijd opstaat en dingen gaat doen of regelmatig de deur uitgaat?
  • Hoe onderhoud je sociale contacten?

Als de doelstellingen bijna zijn behaald gaan we afbouwen. Wanneer we het allemaal eens zijn over stopzetting gaan we de begeleiding samen goed nabespreken.

Ons zorgaanbod

Menu