Intensieve ambulante gezinsbehandeling

Deze behandeling doen we met het hele gezin samen. Onze behandelaar komt bij jullie thuis: ambulant betekent immers thuis, in jouw eigen omgeving. Mocht het een keer zo uitkomen, dan kunnen we ook ergens anders afspreken. Samen gaan we kijken hoe thuis weer een fijne plek kan worden. Dit doen we door samen te onderzoeken waar de krachten liggen en welke punten jullie graag anders zouden willen zien. Waar ligt ruimte voor verandering, wat moet er anders? Jullie gezin heeft – afhankelijk van de behandelingsdoelen – hierin zoveel mogelijk zelf de regie.

Intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG) richt zich vooral op het gedrag van kinderen en de invloed die ouders of verzorgers daarop kunnen hebben. Er is vrijwel altijd sprake van meervoudige problematiek: verschillende problemen die ook nog eens invloed op elkaar hebben. Denk bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van opvoeding van de kinderen, relatie, financiën, huisvesting, werk, school enzovoorts. De IAG die wij aanbieden is gericht op gezinnen met minimaal één kind tot 18 jaar of, als er sprake is van een licht verstandelijke beperking, tot 23 jaar.

Doel van intensieve ambulante gezinsbehandeling

Het doel van deze behandeling is dat kinderen thuis kunnen blijven wonen bij hun familie of weer terug naar huis kunnen. En dat de sfeer thuis verbetert. Tijdens de behandeling worden alle gezinsleden en het netwerk betrokken. Zo gaan alle gezinsleden bijvoorbeeld nadenken over zichzelf en over de eigen rol. Samen kijken we hoe deze inzichten jullie gezin verder kan helpen. Eigenlijk is er nooit een standaardbehandeling of aanpak. We kijken telkens goed naar wat het gezin nodig heeft om harmonieuzer te kunnen functioneren.

Het hoofddoel van IAG is dat de kinderen thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit hoofddoel is uitgewerkt in drie subdoelen:

 • de gedragsproblemen van het kind/de kinderen zijn verminderd
 • de ouders ervaren minder opvoedingsbelasting en hun opvoedingsvaardigheden zijn vergroot
 • het gezin heeft een sociaal netwerk en maakt daar gebruik van

Onze overtuigingen

Wij zijn ervan overtuigd dat met intensieve ambulante gezinsbehandeling heel veel mogelijk is! Deze positieve instelling komt voort uit de volgende drie inzichten.
Wij vinden namelijk dat:
• iedereen in staat is nieuw gedrag aan te leren
• er altijd verandering in gezinnen mogelijk is
• problemen van jeugd en (jong)volwassenen nooit op zichzelf staan: gedrag heeft altijd een relatie met de context waarin iemand opgroeit

Waarom zou jij kiezen voor intensieve ambulante gezinsbehandeling?

Vooraf doelen bepalen

Waar jullie aan gaan werken hangt helemaal af van de hulpvraag en waar jullie behoeften en wensen liggen. Misschien is er veel ruzie thuis. Dan gaan we samen onderzoeken hoe dit komt en wat jullie liever zouden willen. Misschien zijn er financiële problemen die voor stress zorgen en zo de sfeer in huis negatief beïnvloeden. We gaan hoe dan ook samen kijken met welke doelen jullie aan de slag kunnen gaan.

IAG in praktijk

 • Hoe vaak komen wij bij jullie op bezoek? Dit hangt helemaal af van jullie vraag. In principe beginnen we met twee bezoeken per week, maar we kijken altijd wat haalbaar is. Dit gaat altijd in overleg met jullie.
 • Het traject duurt ongeveer negen maanden en bestaat uit drie fases:
  • Startfase: deze fase duurt ongeveer zes weken. In deze fase proberen we een goed beeld te krijgen van jullie gezin, gaan we samen doelen opstellen en leren we elkaar kennen.
  • Veranderfase: in deze fase gaan jullie met het gezin en de behandelaar werken aan de doelen.
  • Afbouwfase: in deze fase bouwen we het bezoek van de behandelaar af en ligt de focus op het zelfstandig volhouden van wat jullie tot nu toe geleerd hebben. Ook blikken we in deze fase vooruit naar de toekomst en worden er afspraken gemaakt over hoe om te gaan met moeilijke situaties.
 • Het bezoek van onze IAG’er duurt ongeveer anderhalf uur tot twee uur, maar soms ook iets langer. We kijken altijd met jullie wat passend is.
 • Afhankelijk van de behandeling, kunnen we jullie ook op school of op het werk bezoeken.

Heb je vragen, wil je meer weten?
Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!
Bel 0561 475 535 of stuur een mailtje.

“Het eerste bezoek was wel even wennen. Maar het voelde al snel vertrouwd en we hebben flinke stappen gemaakt”

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw