Samen werken aan groei en mogelijkheden

Onze missie

Zorggroep de Stellingwerven staat voor een persoonlijk zorgaanbod waarin het zich ontwikkelen van de cliënt op basis van de eigen mogelijkheden en het ontdekken van de eigen kracht belangrijke uitgangspunten zijn. De cliënt kan door de nauwe samenwerking met een persoonlijk begeleider zijn plek in de maatschappij vormgeven en werken aan persoonlijke groei.

Wij denken in mogelijkheden

Het sociaal competentiemodel vormt de basis voor de begeleidingsstijl en de benadering van cliënten. Onze organisatie wordt gedreven door enthousiasme, creativiteit, flexibiliteit en een grote mate van betrokkenheid. Wij onderhouden uitstekende relaties met zorgverleners en ketenpartners en sluiten aan bij bestaande voorzieningen. Wij denken het liefst in mogelijkheden.

Visie

Zorggroep de Stellingwerven is ervan overtuigd dat de cliënt met de juiste begeleiding – in samenwerking met het eigen netwerk en in een passend tempo – alles kan bereiken wat binnen zijn/haar persoonlijke mogelijkheden ligt.