Over Zorggroep de Stellingwerven

Wij bieden in de regio Zuidoost-Friesland begeleiding aan cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek. Bij alles wat we doen staat onze cliënt centraal. Hierdoor kunnen we goed aansluiten bij ieders individuele behoeftes, mogelijkheden en eigen kracht.

Zorggroep de Stellingwerven bestaat uit een team van ervaren en enthousiaste begeleiders met elk hun eigen expertise en aandachtsgebied. Wij hebben oog en oor voor het eigen netwerk van onze cliënten. Onze manier van begeleiding kenmerkt zich door een ontwikkelings- en competentiegerichte werkwijze. Het stimuleren van de zelfredzaamheid en het verwerven van een eigen plek in de maatschappij zijn hierin belangrijke uitgangspunten.

Wij leveren zorg dichtbij, zijn proactief, toegankelijk, deskundig en betrokken. We zijn bovendien diepgeworteld in de lokale gemeenschap en onderhouden uitstekende relaties met bestaande voorzieningen en zorgverleners. Wij maken deel uit van het leven van onze cliënten en andersom. Samen werken we aan een zo zelfstandig en prettig mogelijk leven van onze cliënten. Samen sterk.

Onze missie

Iedereen telt en doet mee. Voor ons is iedereen belangrijk. Of je nou bij ons woont, werkt of ambulante behandeling of begeleiding ontvangt: iedereen hoort erbij. Onze cliënten hebben grote en kleine dromen. Wat is voor hen belangrijk en wat zijn hun drijfveren? Vanuit die kracht ontstaan veel mogelijkheden. Wij denken altijd mee en de cliënt kan rekenen op onze vindingrijkheid. Dit doen we samen met de cliënt én de mensen die voor hen belangrijk zijn. Want samen bereiken we meer dan alleen, dat is onze overtuiging. Samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen, altijd. Daar staan we voor!

Onze visie

Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Onze cliënten kunnen bij ons zichzelf zijn. Zij leven op de manier die het beste bij hen past en waar ze zich goed bij voelen. Wat voor de client belangrijk is, is voor ons belangrijk. Dat zeggen we niet alleen, maar dat merkt hij of zij ook. Wij zijn oprecht betrokken bij iedereen. Wij luisteren naar de cliënt en denken met hem of haar mee. Kritisch zijn we ook als we zien dat dingen anders kunnen. Samen leren we van elkaar en ontwikkelen we ons. Daar gaan we voor!

Kernwaarden

Onze kernwaarden verwoorden onze mentaliteit en overtuiging:

Wat we doen – en soms juist ook níet doen – voor onze cliënt is altijd in het belang van zijn of haar welzijn. Onze samenwerkingsrelatie is op basis van gelijkwaardigheid en respect: zonder betutteling en met maximale inzet van de eigen kwaliteiten van de cliënt.

Onze no-nonsense mentaliteit zorgt ervoor dat we creatieve oplossingen bedenken die in praktijk wérken. Uiteraard laten we onze cliënt ook meedenken: ieders inbreng telt, samen zijn we sterk.

We zijn betrouwbaar, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw