Raad van Toezicht van Zorggroep de Stellingwerven

Voor het uitvoeren van goede zorg zijn goed bestuur en goed toezicht een belangrijke voorwaarde, hier ziet onze Raad van Toezicht (RvT) op toe. Onze RvT bestaat momenteel uit Gerke Jager, Rinske van der Schuit en Roel Bouwhuis. Zij houden toezicht op het beleid en het functioneren van Zorggroep de Stellingwerven. Daarnaast adviseren en controleren zij het dagelijks bestuur, dit alles op een onafhankelijke manier.

Onderstaand stelt onze Raad van Toezicht zich aan je voor.

Gerke Jager

“Ik ben geboren in Oosterwolde en woon daar nog steeds. Vader van twee zonen. Na de middelbare school en banen bij een accountantskantoor en de Gemeente Ooststellingwerf ben ik in 1989 in de ouderenzorg gaan werken. Ik werd administrateur bij Rikkingahof in Oosterwolde. Via enkele fusies werd ik eerst controller en later directeur/bestuurder bij Et Bientwark, na 2012 bekend onder de nieuwe naam Zorggroep Liante. In 2017 heb ik daar afscheid genomen, mede omdat ik weer terug wilde naar mijn ‘oude’ financiële beroep. Deze kans kreeg ik bij Leppehiem in Akkrum en sinds maart 2021 bij Comfortzorg in Heerenveen als controller.

Naast werken heb ik nog een paar andere bezigheden. Ik ben dus toezichthouder bij Zorggroep de Stellingwerven, zorgboerderij De Fochtel in Fochteloo en word vanaf juni toezichthouder bij Radiotherapeutisch Instituut Friesland. Daarnaast ben ik penningmeester van de stichting Vrienden van Rikkingahof in Oosterwolde, voorzitter van uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterwolde/Langedijke, voorzitter van het Platform Winkelgebied Oosterwolde en van de stichting Bedrijven Investeringszone Oosterwolde.

In de tijd die overblijft (en dat is best nog wel veel, hoor) mag ik graag wandelen en fietsen.

Bij Zorggroep de Stellingweren ligt mijn focus als toezichthouder op financiën en meedenken over zorg-bestuurlijke vraagstukken, daarom ben ik regelmatig aanwezig bij de bespreking van de financiële zaken.”

Roel Bouwhuis

“Samen met mijn vrouw en drie zonen woon ik in Heerenveen. Tijdens mijn studie Hbo Personeel en Organisatie (P&O) ben ik aan het werk gegaan in de ouderenzorg op het gebied van P&O. Dit heb ik vervolgens zo’n acht jaar gedaan. Tijdens die jaren heb ik bedrijfskunde (post-hbo) gestudeerd en diverse coach- en trainersopleidingen gevolgd. In 2007 maakte ik de keuze om als zelfstandig trainer en coach aan de slag te gaan.

Al snel merkte ik dat mijn bedrijfskundige interesse me niet losliet en ik zag mijn werk gaandeweg veranderen van training en coaching naar het begeleiden van organisatieverandering en het verbeteren van samenwerking. Vanuit verschillende rollen heb ik me een jaar of tien met deze onderwerpen beziggehouden, voornamelijk in de zorgsector.

Altijd werkte ik samen met medevakgenoten aan opdrachten om maximale kwaliteit te behalen (twee zien meer dan één). Dat was heel leuk, net als het kennismaken met veel verschillende zorgorganisaties. En toch merkte ik ook dat het een eenzaam bestaan is als zelfstandige. In 2016 heb ik daarom de stap gezet naar een vaste werkomgeving als hoofd P&O-L&O bij Kijlstra Ambulancezorg en Personenvervoer. Een hele fijne organisatie waar ik tot op heden met heel veel plezier werk. En in het kader van ‘houdt de zaag scherp’ heb ik dankbaar de mogelijkheid aangegrepen van het volgen van de MBA-studie aan de TSM Business School in Twente.

Als vanzelfsprekend ligt vanuit mijn achtergrond de focus als toezichthouder op het domein ‘mens en organisatie’. Daarbij hanteer ik een bedrijfskundig perspectief. En om te voorkomen dat toezicht alleen achteraf plaatsvindt, denken wij actief mee met de bestuurder. Uiteraard met oog voor ieders eigen rol.

In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met mijn gezin, straatfotografie, bonsai en ik ben heel regelmatig op de mountainbike in het bos te vinden.”

Toezichthouder op zorginhoud.

Rinske van der Schuit

“Vanaf 1 april 2023 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht van Zorggroep de Stellingwerven. Naast de rol die ik voor de RvT vervul ben ik werkzaam als directeur zorgdienstverlening bij Cedin. Een organisatie die zich richt op onderwijsondersteuning en jeugdhulp. Hiervoor heb ik uitgebreide werkervaring opgedaan binnen diverse werkvelden in de gezondheidszorg als leidinggevende in onder andere de (forensische) psychiatrie, ziekenhuis en gehandicaptenzorg.
Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond, aangevuld met bedrijfskundige opleiding en ervaring, is mijn focus binnen de RvT gericht op de zorginhoud.

Net als Zorggroep de Stellingwerven onderschrijf ik het uitgangspunt ‘Iedereen telt en doet mee’ en ‘Samen sterk!’. Hier zet ik mij vanuit de Raad van Toezicht graag voor in.”