De linden locatie
  1. Woonlocaties
  2. >
  3. De Linden

Geclusterd wonen met ondersteuning en begeleiding

Op onze woonlocatie De Linden in Wolvega bieden we geclusterd wonen voor (jong) volwassenen die nog niet in staat zijn om zelfstandig(er) of met ambulante begeleiding te wonen. Het gebouw heeft een groepsruimte die gelegenheid biedt om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Daarnaast is er een kantoor/dienstruimte waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. Ook is een gedragswetenschapper verbonden aan de locatie.

De doelstellingen van woonlocatie De Linden zijn verschillend voor bewoners met een Wmo- of Wlz-beschikking. Daarom de volgende uitsplitsing:

1. Voor (jong)volwassenen met een Wmo-beschikking

Een greep uit de doelen: het aanleren en uitbreiden van vaardigheden op het gebied van zelfstandig wonen. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij het versterken van het netwerk, het zoeken naar en vasthouden van passend werk – of dagbesteding – en het grip krijgen en houden van regie over het eigen leven.

2. Voor (jong)volwassenen met een Wlz-beschikking

Een greep uit de doelen: het leven structureren voor en met de cliënt en het aanleren van vaardigheden die de mogelijkheden van de cliënt vergroten. Ook het ondersteunen bij het dagelijkse leven, het begrijpbaar maken van de omgeving en het ondersteunen bij de dagbesteding behoort tot de doelstellingen van De Lindeboom.

Onze werkwijze

Op de locatie bieden we een veilig leef- en leerklimaat. Dit doen we door inhoud te geven aan de begrippen nabijheid, structuur en regelmaat. Met ons team structureren en compenseren we gedrag, vaardigheden en beperkingen van de cliënt. We werken volgens de methodiek Samen Sterk: dit is een succesvolle combinatie van oplossingsgericht en competentiegericht werken. De begeleiding staat naast de cliënt en kan adviserend, onderzoekend en sturend zijn.

Contactgegevens

0561 475 535
buiten kantoortijden 06 15 13 17 86
delinden@zgdestellingwerven.nl

Heerenveenseweg 71
8471 BB Wolvega

De lindenlaan locatie

De Lindenlaan

Wolvega
De leilinde locatie

De Leilinde

Noordwolde
De lindeboom locatie

De Lindeboom

Zandhuizen

De Linden

Wolvega
Menu