Cliëntenraad

Samen de beste zorg realiseren

De cliëntenraad bestaat uit een groep cliënten en diens vertegenwoordigers en zet zich in voor de belangen van de cliënten binnen Zorggroep de Stellingwerven. De cliëntenraad heeft medezeggenschap over het inhoudelijke beleid van Zorggroep de Stellingwerven en houdt de uitvoering ervan nauwlettend in de gaten.

Waarvoor kun je bij de cliëntenraad terecht?

De cliëntenraad richt zich op de algemene belangen van cliënten. Als cliënt kun je jouw adviezen, ervaringen en verbetersuggesties neerleggen bij de cliëntenraad. De raad zal dit opnemen met het managementteam van Zorggroep de Stellingwerven. Op deze manier heeft de raad invloed op de kwaliteit van de geleverde zorg.

Contact met de cliëntenraad

Wanneer je vragen, opmerkingen of ideeën hebt: laat het de cliëntenraad weten! Je kunt de raad via e-mail of schriftelijk benaderen: Zorggroep de Stellingwerven t.a.v. cliëntenraad, Postbus 116, 8390 AC Noordwolde of via clientenraad@zgdestellingwerven.nl.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw