Welkom

Zorggroep de Stellingwerven biedt in de regio Zuid Oost Friesland begeleiding aan cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek.
Onze cliënten staan centraal, wij zijn in staat om aan te sluiten bij de individuele behoeftes, mogelijkheden en eigen kracht en staan voor maatwerk. Zorggroep de Stellingwerven bestaat uit een team van ervaren en enthousiaste begeleiders met elk hun eigen expertise en aandachtsgebied. De begeleiding kenmerkt zich door een ontwikkeling en competentiegerichte werkwijze. Het stimuleren van de zelfredzaamheid en het verwerven van een eigen plek in de maatschappij vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Wij leveren zorg dichtbij, zijn pro actief, toegankelijk, deskundig en betrokken. Daarnaast zijn wij diep geworteld in de lokale gemeenschap en onderhouden uitstekende relaties met bestaande voorzieningen en zorgverleners. Wij hebben oog voor het eigen netwerk van onze cliënten.

WONENWolvega

Zandhuizen / Noordwolde / Oldeberkoop

ambulante begeleiding

Zorggroep de Stellingwerven biedt ambulante begeleiding die afgestemd is op de hulpvraag van de cliënt en die bij voorkeur plaatsvindt in de eigen vertrouwde omgeving. Zo nodig bieden wij 24uurs bereikbaarheid en begeleiding doormiddel van een steunpunt in de nabijheid van de cliënt.

ambulante begeleiding

Wij sluiten aan bij de individuele behoeftes, mogelijkheden en eigen kracht van de cliënt. De begeleiding kenmerkt zich door een ontwikkelings- en competentiegerichte werkwijze. Het stimuleren van de zelfredzaamheid en het verwerven van een eigen plek in de maatschappij vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast beschikt de Zorggroep over een uitgebreide sociale kaart. Hierdoor ontstaat een goede samenwerking met andere lokale zorgverleners en voorzieningen in de directe omgeving van de cliënt.

Impressie

Contact

Placeholder

Tel.: 0561-475535

Postadres:
Postbus 116
8390 AC Noordwolde

Bezoekadres:
Dr. Mulderstraat 4
Noordwolde

info@zgdestellingwerven.nl