Verwijzers

Samen het beste voor onze cliënt

Op deze pagina vindt u informatie over het aanmelden en doorverwijzen van cliënten naar Zorggroep de Stellingwerven. Wilt u een cliënt aanmelden voor wonen met begeleiding, dagbesteding of heeft u een vraag waarmee we u verder kunnen helpen? Neem dan contact met ons op via 0561 475 535.

Zorggroep de Stellingwerven biedt in de regio Zuidoost-Friesland kleinschalige zorg aan jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek. Dit doen we met oog voor individuele behoeftes, mogelijkheden en talenten van elke cliënt.

Zo helpen we onze cliënten verder met diverse behandelingsopties en ondersteuning. Denk hierbij aan wonen en woonbegeleiding, behandeling, ambulante begeleiding en dagbesteding. We bieden zorg vanuit onze locaties De Lindenlaan en De Linden in Wolvega, De Leilinde in Noordwolde en De Lindeboom in Zandhuizen.

Onze werkwijze

Op onze locaties bieden we een veilig leef- en leerklimaat. Dit doen we door inhoud te geven aan de begrippen nabijheid, structuur en regelmaat. Met ons team structureren en compenseren we gedrag, vaardigheden en beperkingen van de cliënt. We werken volgens de methodiek Samen Sterk: dit is een succesvolle combinatie van oplossingsgericht werken, systeemgericht werken, motiverende gesprekvoering en positieve gezondheid. De begeleiding staat naast de cliënt en kan adviserend, observerend en sturend zijn.

Jeugdwet, Wmo- of Wlz-indicatie

Voor alle vormen van zorg en ondersteuning bij Zorggroep de Stellingwerven heeft een cliënt een Wmo-, Wlz- of Jeugdwetbeschikking nodig.

Met ambulante begeleiding

Met behandelingen waarmee jij jezelf kan ontwikkelen

Met kleinschalig begeleid en beschermd wonen

Met Baas over eigen gebruik

Vragen? We helpen u graag verder: hier kunt u ons bereiken.

Uitsluitcriteria
OmschrijvingOverweging
Lichamelijke handicapWanneer de cliënt dermate lichamelijke problematiek heeft en hiervoor verzorging nodig heeft die geboden moet worden door verpleegkundig opgeleide medewerkers, kunnen wij hier niet in voorzien. Wel is hierin samenwerking mogelijk met andere partijen.
Risico zedendelictWanneer er sprake is van aanwezig risico op zedendelicten zijn wij hier niet op ingericht. Actuele seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Verslavingsproblematiek bij LVB
  • Op wonen fase 1 worden geen cliënten geplaatst met actuele en bovenliggende verslavingsproblematiek waarbij klinische behandeling voorliggend is. Op wonen fase 2 moet er sprake zijn van motivatie voor behandeling of een aanvullend behandelaanbod aanwezig.
  • Ambulant worden cliënten aangenomen met verslavingsproblematiek waarbij sprake is van een actief behandelaanbod en/of een gedwongen kader. Vanuit het vrijwillig kader kan onvoldoende begeleiding worden geboden als bovenstaande voorwaarden niet aanwezig zijn.
Gedrags- en verslavingsproblematiek zonder LVBBij cliënten met een gedrag en/of verslavingsproblematiek zonder een grondslag verstandelijke beperking wordt kritisch gekeken of er voldoende kan worden aangesloten. Voorwaarden zijn onder andere motivatie en begeleidbare opstelling. Uitgesloten:

  • Actueel onvoorspelbaar fysieke agressie
  • Actuele verslavingsproblematiek die op de voorgrond staat en waarbij eerst intramurale behandeling dient plaats te vinden
  • Psychiatrie in engere zin, zoals psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornis, actuele stemmings- of angststoornissen

Meer informatie of
meteen aanmelden?

Bel 0561 475 535

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw