Zorggroep de Stellingwerven locatie de Leilinde
Logo De Leilinde Zorggroep de Stellingwerven

De Leilinde

Op onze woonlocatie De Leilinde in Noordwolde bieden we individueel wonen met begeleiding. Deze woonlocatie beschikt over een steunpunt dat voorziet in begeleiding aan bewoners die in de nabijgelegen appartementen wonen. De appartementen beschikken allemaal over een eigen keuken, douche en toilet met twee slaapkamers. Op het steunpunt is gelegenheid om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Ook is er een gedragswetenschapper verbonden aan de locatie.

De Leilinde is de woonlocatie voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking met een passende Wmo of Wlz beschikking. De cliënten beschikken over voldoende vaardigheden om individueel in de wijk te kunnen wonen. Ook geclusterd wonen met bereikbaarheid op afstand is een optie.

Begeleiding op maat

Wanneer cliënten geen behoefte aan gezamenlijke activiteiten hebben of niet over de benodigde (sociale) vaardigheden beschikken, maken we individuele afspraken. Daarnaast voorziet het steunpunt in ongeplande en onvoorziene hulpvragen en heeft het een signalerende/toezicht biedende functie. We bieden begeleiding op maat en leggen afspraken vast in het zorgplan van de cliënt.

Onze werkwijze

Op de locatie bieden we een veilig leef- en leerklimaat. Dit doen we door inhoud te geven aan de begrippen nabijheid, structuur en regelmaat. Met ons team structureren en compenseren we gedrag, vaardigheden en beperkingen van de cliënt. We werken volgens de methodiek Samen Sterk: dit is een succesvolle combinatie van oplossingsgericht en competentiegericht werken. De begeleiding staat naast de cliënt en kan adviserend, onderzoekend en sturend zijn.

Video De Leilinde

De Leilinde

Contactgegevens

0561 475 535
buiten kantoortijden 06 15 93 51 76
deleilinde@zgdestellingwerven.nl

Meulewiek 2
8391 LB Noordwolde

Zorggroep de Stellingwerven locatie de Lindenlaan klein

De Lindenlaan

Wolvega
Zorggroep de Stellingwerven locatie de Leilinde klein

De Leilinde

Noordwolde
Zorggroep de Stellingwerven locatie de Lindenboom klein

De Lindeboom

Zandhuizen
Zorggroep de Stellingwerven locatie de Linden klein

De Linden

Wolvega