Zorggroep de Stellingwerven locatie de Lindenboom
Logo De Lindeboom Zorggroep de Stellingwerven

De Lindeboom

Groepswonen

De doelstellingen van groepswonen zijn verschillend voor bewoners met een Wmo- of Wlz-beschikking. Daarom de volgende uitsplitsing:

1. Voor cliënten met een Wmo-beschikking

Het aanleren van basisvaardigheden gericht op zelfstandigheid en het vergroten van de eigen regie. Denk hierbij aan het loskomen van oude structuren en het aanleren en ontdekken van eigen structuren.

2. Voor cliënten met een Wlz-beschikking

Het vergroten van de kwaliteit van leven, ondersteunen bij praktische zaken en het wegnemen van zaken die niet aangeleerd kunnen worden. Ook kijken we of cliënten in aanmerking komen voor permanent wonen met begeleiding of doorstroom, intern of extern.

Geclusterd wonen met ondersteuning en begeleiding

We bieden op De Lindeboom ook geclusterd wonen voor (jong) volwassenen die nog niet in staat zijn om zelfstandig(er) of met ambulante begeleiding te wonen. De locatie beschikt over acht zelfstandige appartementen in een voormalig schoolgebouw. De appartementen zijn allemaal voorzien van een eigen keuken, douche en toilet.

Het gebouw heeft een groepsruimte die gelegenheid biedt om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Daarnaast is er een kantoor/dienstruimte waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. Ook is een gedragswetenschapper verbonden aan de locatie.

De doelen van woonlocatie De Lindeboom

De doelstellingen van deze woonlocatie zijn verschillend voor bewoners met een Wmo- of Wlz-beschikking. Daarom de volgende uitsplitsing:

1. Voor (jong)volwassenen met een Wmo-beschikking

Een greep uit de doelen: het aanleren en uitbreiden van vaardigheden op het gebied van zelfstandig wonen. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij het versterken van het netwerk, het zoeken naar en vasthouden van passend werk – of dagbesteding – en het grip krijgen en houden van regie over het eigen leven.

2. Voor (jong)volwassenen met een Wlz-beschikking

Een greep uit de doelen: het leven structureren voor en met de cliënt en het aanleren van vaardigheden die de mogelijkheden van de cliënt vergroten. Ook het ondersteunen bij het dagelijkse leven, het begrijpbaar maken van de omgeving en het ondersteunen bij de dagbesteding behoort tot de doelstellingen van De Lindeboom.

Onze werkwijze

Op de locatie bieden we een veilig leef- en leerklimaat. Dit doen we door inhoud te geven aan de begrippen nabijheid, structuur en regelmaat. Met ons team structureren en compenseren we gedrag, vaardigheden en beperkingen van de cliënt. We werken volgens de methodiek Samen Sterk: dit is een succesvolle combinatie van oplossingsgericht en competentiegericht werken. De begeleiding staat naast de cliënt en kan adviserend, onderzoekend en sturend zijn.

Video De Lindeboom

De Lindeboom

Contactgegevens

0561 475 535
buiten kantoortijden 06 27 34 93 23
delindeboom@zgdestellingwerven.nl

Oldeberkoperweg 43
8389 TH Zandhuizen

Zorggroep de Stellingwerven locatie de Lindenlaan klein

De Lindenlaan

Wolvega
Zorggroep de Stellingwerven locatie de Leilinde klein

De Leilinde

Noordwolde
Zorggroep de Stellingwerven locatie de Lindenboom klein

De Lindeboom

Zandhuizen
Zorggroep de Stellingwerven locatie de Linden klein

De Linden

Wolvega
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw