1. Organisatie
  2. >
  3. Klachtenregeling

Samen werken aan nog betere zorg

We doen ons uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je echter niet tevreden zijn, dan willen wij dat graag van je horen. Met jouw inbreng kunnen we onze zorg verbeteren en daar wordt iedereen beter van.

Wanneer je ontevreden bent of een klacht hebt kun je dat op verschillende manieren kenbaar maken. Je kunt het bespreken met je begeleider of zijn/haar leidinggevende. Maar jij (of je ouders of verzorger) kan je klacht ook schriftelijk indienen bij Zorggroep de Stellingwerven. Per mail via info@zgdestellingwerven.nl of per post naar Postbus 116, 8390 AC Noordwolde.

Zorggroep de Stellingwerven streeft er hoe dan ook naar om samen met jou een oplossing te vinden!

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Je kunt er ook voor kiezen om je klacht meteen in te dienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Klachtenportaal

Klachtenportaal Zorg kun je bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl of door het invullen van het klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl.

Vertrouwenspersoon

Je kunt ook altijd contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Deze biedt je een luisterend oor en kan je helpen een klacht op papier te zetten. Kies uit de volgende twee opties:

  • Jeugdwet: AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). Telefonisch 088 – 555 10 00 of per mail via info@akj.nl
  • Wet Zorg en Dwang: Petra de Wijn, telefoonnummer 06 – 82532493 of per mail via petradewijn@quasir.nl. Meer informatie over de Wet Zorg en Dwang en hoe de vertrouwenspersoon je kan helpen vind je hier.

Zorggroep de Stellingwerven is als zorgaanbieder Kiwa ISO 9001 gecertificeerd en wij streven te allen tijde naar tevreden cliënten.

Menu