Klachtenregeling

Samen werken aan nog betere zorg

We doen ons uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je echter niet tevreden zijn, dan willen wij dat graag van je horen. Met jouw inbreng kunnen we onze zorg verbeteren en daar wordt iedereen beter van.

Wanneer je ontevreden bent of een klacht hebt kun je dat op verschillende manieren kenbaar maken. Je kunt het bespreken met je begeleider of zijn/haar leidinggevende. Maar jij (of je ouders of verzorger) kan je klacht ook indienen bij Zorggroep de Stellingwerven. Dit kan op verschillende manieren: telefonisch via 0561 475 535, via het formulier op de pagina Klachten of per post naar Postbus 116, 8390 AC Noordwolde.

Zorggroep de Stellingwerven streeft er hoe dan ook naar om samen met jou een oplossing te vinden!

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Je kunt er ook voor kiezen om je klacht meteen in te dienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Klachtenportaal Zorg (KPZ)

Klachtenportaal Zorg behandelt klachten op het gebied van Jeugdwet, Wmo, Wlz en de Wet zorg en dwang. Je kunt het Klachtenportaal Zorg bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl of door het invullen van het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg.

Vertrouwenspersoon

Je kunt ook altijd contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Deze biedt je een luisterend oor en kan je helpen een klacht op papier te zetten. Bekijk hier meer informatie.

Meer informatie

Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op via 0561 475 535 of vul ons klachtenformulier in. Onze klachtenfunctionaris helpt je graag verder.

Kiwa ISO 9001 logo NL

Zorggroep de Stellingwerven is als zorgaanbieder Kiwa ISO 9001 gecertificeerd en wij streven altijd naar tevreden cliënten.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw