Wet zorg en dwang

Op deze pagina kun je alle informatie vinden met betrekking tot de Wet zorg en dwang (Wzd). Neem voor meer informatie contact op met de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang: Sippie Stoelwinder.

Download via de volgende knop de brochure Wet zorg en dwang:

Download via de volgende knop de brochure Wet zorg en dwang voor familie:

Download via de volgende knop de brochure Wet zorg en dwang cliëntvertrouwenspersoon voor mensen met een verstandelijke beperking:

Download via de volgende knop de brochure Wet zorg en dwang voor cliëntenraden:

Sippie Stoelwinder cliëntvertrouwenspersoon wet zorg en dwang
Sippie Stoelwinder
Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang)
  • Moet je iets wat je niet wilt?
  • Wil je iets wat je niet mag?

Je kunt met mij in vertrouwen praten over je probleem. Ik kan je helpen bij:

  • het zoeken naar een oplossing
  • een gesprek met je begeleider over je probleem.
  • het schrijven van brieven of mails.

 Jij of je wettelijk vertegenwoordiger kunt mij bereiken door:

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw