1. Organisatie
  2. >
  3. Wet zorg en dwang

Wet Zorg en Dwang

Op deze pagina kun je alle informatie vinden met betrekking tot de Wet Zorg en Dwang. Neem voor meer informatie contact op met de cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang: Petra de Wijn.

Download via de volgende knop de brochure Wet Zorg en Dwang:

Download via de volgende knop de brochure Wet Zorg en Dwang voor familie:

Download via de volgende knop de brochure Cliëntvertrouwenspersoon voor mensen met een verstandelijke beperking:

Download via de volgende knop de brochure Wet Zorg en Dwang voor cliëntenraden:

null
Petra de Wijn
Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang)
  • Moet je iets wat je niet wilt?
  • Wil je iets wat je niet mag?

Je kunt met mij in vertrouwen praten over je probleem. Ik kan je helpen bij:

  • het zoeken naar een oplossing
  • een gesprek met je begeleider over je probleem.
  • het schrijven van brieven of mails.

 Jij of je wettelijk vertegenwoordiger kunt mij bereiken door:

Menu