1. Organisatie
  2. >
  3. Over ons

Over Zorggroep de Stellingwerven

Wij bieden in de regio Zuidoost-Friesland begeleiding aan cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek. Bij alles wat we doen staat onze cliënt centraal. Hierdoor kunnen we goed aansluiten bij ieders individuele behoeftes, mogelijkheden en eigen kracht.

Zorggroep de Stellingwerven bestaat uit een team van ervaren en enthousiaste begeleiders met elk hun eigen expertise en aandachtsgebied. Wij hebben oog en oor voor het eigen netwerk van onze cliënten.

Onze manier van begeleiding kenmerkt zich door een ontwikkelings- en competentiegerichte werkwijze. Het stimuleren van de zelfredzaamheid en het verwerven van een eigen plek in de maatschappij zijn hierin belangrijke uitgangspunten.

Wij leveren zorg dichtbij, zijn proactief, toegankelijk, deskundig en betrokken. We zijn bovendien diepgeworteld in de lokale gemeenschap en onderhouden uitstekende relaties met bestaande voorzieningen en zorgverleners.

Wij maken deel uit van het leven van onze cliënten en andersom. Samen werken we aan een zo zelfstandig en prettig mogelijk leven van onze cliënten. Samen sterk.

Kernwaarden

Onze kernwaarden verwoorden onze mentaliteit en overtuiging:

Wat we doen – en soms juist ook níet doen – voor onze cliënt is altijd in het belang van zijn of haar welzijn. Onze samenwerkingsrelatie is op basis van gelijkwaardigheid en respect: zonder betutteling en met maximale inzet van de eigen kwaliteiten van de cliënt.

Menu