Aan alle cliënten, ouders/verzorgers en overige betrokkenen,

Via deze pagina houden we je op de hoogte over de genomen organisatiebesluiten rondom het Coronavirus.

Deze richtlijnen zijn opgesteld aan de hand van de instructies van het RIVM. Onze teamcoördinatoren en begeleiders houden toezicht op het uitvoeren en handhaven van deze richtlijnen. Dit zijn met name hygiëne maatregelen en richtlijnen wanneer een medewerker of een cliënt gezondheidsklachten ervaart.

Ook is er een protocol opgesteld voor het geval het virus zich verder uitbreidt, of voor het geval het virus bij een medewerker of een cliënt wordt vastgesteld.

Wat bij ons voorop staat is een zorgvuldige communicatie, waarbij we er voor willen zorgen dat niemand onnodig ongerust raakt. Mocht je vragen hebben, of ergens ongerust over zijn, dan kun je contact opnemen met de betreffende locatie of (ambulant) begeleider.

Laatste update: 15-12-2020

Blijf 24/7 op de hoogte van alle ontwikkelingen en volg het ZDS Corona Journaal

Algemene informatie voor cliënten

Menu