Coronavirus

Via deze pagina kun je de meest recente informatie vinden rondom het coronavirus. Bij Zorggroep de Stellingwerven volgen we richtlijnen die zijn opgesteld aan de hand van de instructies van het RIVM. Onze teamcoördinatoren en begeleiders houden toezicht op het uitvoeren en handhaven van deze richtlijnen. Dit zijn met name hygiëne maatregelen en richtlijnen wanneer een medewerker of een cliënt gezondheidsklachten ervaart.

Wat bij ons voorop staat is een zorgvuldige communicatie, waarbij we er voor willen zorgen dat niemand onnodig ongerust raakt. Mocht je vragen hebben, of ergens ongerust over zijn, dan kun je contact opnemen met de betreffende locatie of (ambulant) begeleider.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw